207.

Saint Rita's Chapel

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Marco Maio Architects
Místo realizace Hornokrčská 3, Praha 4 – Krč
Investor Česká provincie řádu sv. Augustina, Hornokrčská 3, Praha 4 – Krč
Dodavatel Local supliers
Datum kolaudace projektu Leden 2020

Saint Rita's Chapel is a reconstruction of the attic chapel in Prague's Saint Augustine School – a project that began 10 years ago as a Christian and Augustinian educational alternative school with a vocational strategy. The attic of the existing building was reserved for distinct activities: the library; art, music and computer classrooms; and the chapel, are located here. The existing roof structure, shape and natural light are enthusiastically used to create exceptional spaces or singular lighted shapes. The chapel, as in the past, was built in the east side of the attic, planned according to the sunrise light, where two side cross shaped above the altar, welcome the people from the two possible entrances of the chapel. One row of five skylights, ending on the skylight of St. Rita altar, emphasizes the direction and conclusion of whole path of the school. The limpidness and silence of the chapel provide a unique instant of introspection for the user.

/

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu /

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?