202.

Rekonstrukce víceúčelového sálu Středního odborného učiliště elektrotechnického

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. arch. Bohuslav Strejc, Ing. Ondřej Janout, Ing. Jan Běl
Místo realizace Vejprnická 56
318 00 Plzeň
Investor Plzeňský Kraj
Dodavatel SILBA-Elstav s.r.o.
Datum kolaudace projektu Květen 2020

Do návrhu jsme se pokusili propsat zaměření školy a objektu tak vtisknout nezaměnitelnou tvář. Sinusoidou střídavého proudu jsme se inspirovali v profilaci perforovaného hliníkového plechu u obkladu stěn v interiéru i exteriéru. Vlnitý plech jsme uplatnili i v opláštění tělesa baru. Symbol elektrického výboje jsme promítli do tvaru hlavního stropního osvětlení, které se láme v chodbě podobné vodiči. Svoji příslušnost k elektrotechnickému učilišti dává objekt najevo i zvenčí – proměnlivé diodové podsvícení fasád může dynamicky reflektovat dění uvnitř objektu. Barvy v exteriéru i interiéru budovy jsme vybírali z monochromatického spektra. Působení vnitřního prostředí jsme založili především na kontrastu světlých povrchů zdí, podlah i podhledů s černými dveřními křídly či topnými tělesy; v černé barvě jsme pojednali i prostor baru. Tuto barevnost jsme zvolili i v upraveném sálu. Výrazným doplňkem přísálí stal červený mobiliář, který prostorem „problikává“ jako kontrolky řídícího panelu.

Víceúčelový sál Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni-Skvrňanech, jenž kromě školních aktivit slouží i společenským a kulturním akcím, pochází ze sedmdesátých let minulého století. Jeho stav, vybavení a zázemí již neodpovídalo současným nárokům. Navrhli jsme proto elementární úpravu interiéru i fasád sálu, zpřehlednili jeho provoz a jeho zázemí jsme rozšířili přístavbou navazující na původní část přísálí. Vně stavby jsme rovněž vytvořili kultivovaný nástupní prostor s rampou a stupni vyrovnávajícími terénní rozdíl mezi svažitou ulicí a úrovní vstupu. Do jednopodlažní přístavby přimknuté k vyšší hmotě sálu na západní a jižní straně jsme situovali nový bezbariérový vstup, foyer navazující na venkovní předprostor, bar, zázemí zaměstnanců a rozšířené hygienické zázemí.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy C
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?