197.

Útulna Milínov

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Jan Tyrpekl
Místo realizace Milínov
Investor Pavel Moulis
Dodavatel Studio Primitive - Jaroslav Kejř, Adam Ulrich
Datum kolaudace projektu Březen 2021

Objekt vznikl jako rozšíření nabídky ubytování penzionu na farmě zabývající se mimojiné agroturistikou. Nachází se však mimo ni zhruba kilometr od obce na Milínov nedaleko vrcholu Sváreč. Pozemek tvoří z velké části skalní převis porostlý vzrostlou zelení. Důraz byl kladen na zachování veškeré zeleně, nebyl tedy pokácen žádný strom. To bylo hlavním aspektem při umísťování objektu. Výhledy se otevírají na jih a sever, to určilo hlavní pohledovou osu. Zatímco jižní pohled je na otevřenou krajinu, severní část bylo nutnu kvůli zachování zeleně zúžit. Aby bylo zajištěno větší soukromí od turistické trasy, zvedla se severní část do výšky a vzniklo tak spací patro. Dalším požadavkem bylo umístit saunu, koupací sud a terasy. Tyto drobné prvky reagují na konkrétní topologii a vznikla tak dvouúrovňová terasa nad skálou a sauna z výhledem na pastviny na západní straně.

Oba objekty jsou dřevostavby ze systému 2by4.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?