199.

Mercandinovy sady

Kategorie projektu ‐ Krajinářská architektura a zahradní tvorba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Jakub Chvojka
Místo realizace Klatovy
Investor Město Klatovy
Dodavatel Gabriel, Gardenline, ZAT Tábor, Beňo biotech
Datum kolaudace projektu Leden 2020

Areál Mercandinovy sady je typická stavba krajinářské architektury. Jedná se o výtvor člověka, který vznikl díky jeho spolupráci s přírodou. Klatovský hejtman František Xaver Mercandin inicioval založení parku v letech 1841 - 1845. Návrh je založen na návratu ke komponované krajině, který ctí paměť místa a zároveň umožňuje reflektovat aktuální potřeby společnosti.

Soubor staveb v rámci krajinářského areálu obsahuje nový vodní program - před Kolonádou byla vytvořena nová fontána s textem prezidenta Václava Havla („Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“). Původní čtyři alegorické sochy ročních dob Jaro, Léto, Podzim, Zima a pátá socha pomník F. X. Mercandinovi byly situovány jako protiváha Kolonády na analogicky obloukovém půdoryse. Nová oválná promenáda před kavárnou Kolonáda vychází z historického zahradního parteru. Na centrální parter navazuje vodní plocha s novým přístavištěm a altánem.

Cestní síť včetně osvětlení je kompletně nová. Páteří parku je velký potok, který je překlenutý čtyřmi novými lávkami pro pěší a cyklisty - dvě kompletně z monolitického betonu, dvě betonové s dřevěnou mostovkou. Vodní hladina potoku je zpřístupněná tzv. vodními schodišti. Závěrečnou etapou stavby je realizace litorálních porostu na březích malé říčky.

Stavba rovněž zahrnuje tři nová dětská hřiště a fitnes stezku. Dále v jižní partii areálu byla na stromy osazena tzv. Cesta v korunách, která nabízí pohyb mezi lanovými překážkami. Jedná se o visutý chodník vedený po stromech mezi dvěmi dřevěnými věžemi. Též došlo k obnově technické infrastruktury - vodovod, kanalizace, nová přípojka plynu pro Kolonádu, kompletní veřejné osvětlení a elektro.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?