215.

Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. Luděk Oberhofner, Ing. Jan Procházka, PONTIKA s.r.o Štúrova 352/15, 360 04 Karlovy Vary
Místo realizace Cyklostezka č.6 z Karlových Varů do Lokte v hlubokém údolí Ohře poblíž Svatošských skal na rozhraní dvou katastrů (Hory u Jenišova a Údolí u Lokte) překračuje Ohři v místě Pionýrské nad Ohří.
Investor Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Dodavatel Metrostav a.s., Divize 5, Koželušská 2450/4, Libeň, 188 00 Praha 8
Datum kolaudace projektu Říjen 2020

Převážná část konstrukce lávky je situována nad hladinou Q100 za pomoci výrazného zakružení nivelety lávky, současně jsou ale minimalisovány násypy na předmostí. Nosná konstrukce působí dojmem lehkosti a je stabilisována ve svislé rovině předpjatými lany sledujícími obloukovou niveletu lávky. Lana vyvozují přitěžující radiální síly a zvyšují tak tuhost lanového systému.

Nosná konstrukce je visutá o jednom poli rozpětí 62,36 m. Nosná lana jsou zavěšena ve dvou svislých rovinách. V každé rovině se lano skládá ze tří lanových úseků. Hlavní visutá lana jsou vedena parabolicky mezi dozadu nakloněnými pylony a krajní zpětná lana jsou zakotvena do kotevních bloků. Rozpětí lanového systému je 6,5m + 67,5m + 6,5m. Nosná konstrukce je ocelová, symetricky montovaná na staveništi od opěr do středu pole, z dílů délky 5 m . Opěry jsou založeny na mikropilotách délky 9 m a pohledové plochy jsou obloženy kamenem. Kotevní bloky jsou zakotveny předpjatými zemními kotvami. Podlaha je dubová užitné šířky 3,0 m a zábradlí tvaru ondřejských křížů je z modřínu.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?