198.

Agilní kanceláře Fortuna Entertainment Group

Kategorie projektu ‐ Interiér

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Studio Perspektiv
Místo realizace Italská 2584/69, 120 00 Praha - Vinohrady
Investor FORTUNA GAME a.s.
Italská 2584/69, 120 00 Praha - Vinohrady
Dodavatel Brick
Datum kolaudace projektu Duben 2020

Architekti se rozhodli maximálně využít prostor a navrhnout kanceláře o výměře 7300 m2, jejichž hlavním znakem je jednoduchost, udržitelnost a efektivní využití prostoru. Důraz byl kladen na maximalizaci tvůrčího potenciálu a vytvoření ideálních podmínek pro podpoření komunity s odkazem na principy agile pracoviště. Pro více než 700 zaměstnanců 28 národností je namísto dedikovaných míst vytvořeno flexibilní sdílené pracovní prostředí. Pracovníkům se tak naskýtá možnost využívat různorodá pracoviště jako například tichou zónu, phoneboothy, hot desky, focus roomy či scrum roomy.
Autoři kladli důraz na efektivnost a účelnost navrhovaného interiéru. Ve společenských prostorách hrají prim kvalitní materiály, které odolají podmínkám každodenního provozu. Poznávacím znakem je vizuální jednoduchost a čistota s maximálním využitím vlastností použitých materiálů. Neutrální paleta klíčových elementů kontrastuje s pestrou barevností nábytku a výrazných ilustrací.

Hlavní komunikační osu této realizace tvoří bílé kovové schodiště, které slouží jako spojnice všech pater a umožňuje volný pohyb zaměstnanců napříč firmou.
Udržitelnost a propojení technologií byly základními pilíři od prvopočátku plánování návrhu. Prostoru dominují recyklované, přírodní či vysoce kvalitní materiály, jež mají odolat každodennímu náporu spojenému s provozem a zároveň eliminovat vytváření nového odpadu. Na pracovišti se objevují koberce od firmy Interface, která je vyrábí ze starých zbytků kobercových dílů. Desky barů a kuchyňských linek byly vyrobeny z materiálu terazzo, jež pochází z odpadu, který generuje výroba velkoformátových desek. Dynamická sportovní tematika se objevuje napříč prostory pražské centrály a současně tím odráží firemní kulturu. Vytvoření autorských ilustrací na míru interiéru se osvědčilo jako ideální prostředek k vyjádření identity a dynamiky společnosti.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu LEED Gold

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?