194.

Harfa Design Residence

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. Vojtěch Martínek, CENTRAL GROUP a.s.
Místo realizace Českomoravská 2517/13, 190 00 Praha 9 - Libeň, Česko
Investor CENTRAL GROUP a.s., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
Dodavatel PRŮMSTAV, a. s., Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
Datum kolaudace projektu Listopad 2020

Jedná se o polyfunkční dům v sousedství nákupního centra Galerie Harfa kousek od metra Českomoravská. Dům je navržen s unikátní designovou kovovou fasádou se žlutými hliníkovými obdélníkovými rámy, které se doplňují se skleněným zábradlím na prostorných balkonech a terasách. V 10 nadzemních podlažích, které jsou od 6.NP uskakovány a tvoří terasy s výhledem na okolní zástavbu, je celkem 249 bytů a ateliérů a také 5 komerčních prostor. Všechny jednotky jsou provedeny ve vysokém standartu, ve kterém nechybí luxusní designové koupelny, dřevěné podlahy s podlahovým vytápěním v celém bytě, kvalitní posuvná hliníková okna s izolačními trojskly či moderní systém větrání s rekuperací tepla a chlazením, který přináší nejen přísun čerstvého vzduchu a tepelný komfort po celý rok, ale také nezanedbatelné úspory za vytápění. Pro bezpečnost a pořádek v domě i maximální komfort je dům vybavený kamerovým systémem. Součástí vstupní haly je nonstop otevřená recepce.

Celý objekt je založen na základové desce bez pilot z důvodu vhodného podloží. Svislou nosnou konstrukci suterénních pater tvoří kombinovaný systém obvodových stěn, vnitřních stěn a sloupů. Spodní stavba je koncipována jako vodonepropustná železobetonová konstrukce, tzv. „bílá vana“. Svislý nosný systém nadzemních podlaží je tvořen vnitřními a obvodovými železobetonovými stěnami a stěnovými nosníky tl. 200 – 220 mm. V posledním podlaží jsou částečně nahrazeny obvodové betonové stěny cihelným zdivem Porotherm. Zděné stěny jsou současně použity i jako dělicí konstrukce mezi jednotlivými byty. Celá budova je provedena jako jeden celek bez objektových dilatací, a to díky technologii postupné betonáže se smršťovacími pruhy. Nenosné příčky jsou tvořeny dvojitě opláštěnými sádrokartonovými příčkami, ve kterých jsou zabudována bezobložková pouzdra pro posuvné dveře. V bytech jsou sádrové omítkové stěrky a v chodbách i koupelnách jsou sádrokartonové podhledy s bodovými LED světly.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?