190.

ZŠ Oslavice - nástavba objektu školy a novostavba polytechnické učebny

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér ing. arch. David Prudík, Ing. arch. Terezie Havlíková, Ing. arch. Markéta Čermáková
Místo realizace Základní škola a mateřská škola Oslavice, Oslavice 67, 594 01 Velké Meziříčí
Investor Obec Oslavice, Oslavice 1, PSČ 594 01
Dodavatel GREMIS, s.r.o. ; ATIKA - LYSÝ, s.r.o.
Datum kolaudace projektu Červen 2020

Z důvodu získání dostatečného prostoru na požadovaný počet žáků základní školy bylo navrženo odstranění sedlové střechy a vybudování plnohodnotného 3.NP. Nástavba začíná nad původní římsou, za niž částečně ustupuje. Od původní budovy je oddělena a opticky odlehčena svislým laťovým dřevěným obložením z tepelně upraveného dřeva a zaoblenými rohy. Rastr oken v nástavbě navazuje na rozmístění oken historického objektu. Severovýchodní část objektu, kde je umístěn nový hlavní vstup se šatnami a sociální zázemí je opticky scelena zahalením do dřevěného laťového obkladu.
Ve dvoře byl odstraněn objekt skladu a na jeho místě je postavena nová polytechnická učebna.

K dosažení požadované prosvětlenosti tříd jsou do střech umisťována střešní okna.
Fasády budov jsou provedeny v probarvené bílé omítce. Klempířské práce z falcovaného svitkového TiZn. plechu. Okna školy dřevěná; okna polytechnické učebny hliníková.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy C
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?