188.

Rodinný dům "Žluťák" v Humpolci

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Luděk Rýzner
Místo realizace Humpolec, Nerudova 1712
Investor Zuzana Koudelková
Dodavatel Humpolecká stavební, s. r. o.
Datum kolaudace projektu Leden 2020

S požadavkem rekonstrukce nás oslovila klientka, která koupila 13 let starý rodinný dům pro sebe a svého syna. Koupený dům a zahrada jsou tvarově a dispozičně neuspořádané. Vykazují veškeré atributy své doby, výstavba v roce 2006. Uvnitř domu vládne chaos. Venkovní prostor se nese v podobném duchu zmatku a neutěšenosti. Na začátku naší práce reálně zvažujeme demolici objektu, ale v rámci finanční rozvahy se ukazuje, že to nebude cesta pro naši klientku. V dalším kroku stanovujeme náklady, které je možno do domu investovat, aby přestavba stále dávala ekonomický smysl.

TECHNOLOGIE - elektrický přímotopný kotel nahrazuje tepelné vzduchové čerpadlo.
HMOTA a venkovní tvarosloví domu-celý objekt domu sjednotíme do jednoho odstínu. Do bílého pláště zahalíme vše, včetně střechy, fasády a soklového zdiva.
INTERIÉR. Vlastní dispozici domu sjednocujeme a prostorově zjednodušujeme. Bouráme nefunkční zákoutí, šikmé rohy příček, imitace klenutých nadpraží a pomocí několika průrazů vylepšujeme komunikaci uvnitř domu. Veškeré povrchy v obytných místnostech sjednocujeme pomocí dřevěné podlahy. Na povrchy zázemí domu (zádveří, koupelny) použijeme epoxidovou stěrku. Vše navrhujeme aplikovat na stávající odstínově nejednotné keramické dlažby. Stěny a stropy vymalujeme bílou barvou, která společně s novými interiérovými dveřmi v krémově bílém odstínu pomůže prosvětlit místnosti. Nábytek je řešen především formou vestavěných stěn tak, abychom navodili pocit volné dispozice interiéru.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?