186.

Obecní knihovna Statenice

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér majo architekti
Místo realizace Statenice
Investor Obec Statenice
Dodavatel vybrán v rámci VŘ obce
Datum kolaudace projektu Leden 2020

Obecní knihovna stojí ve dvoře obecního úřadu ve Statenicích.
Vzniká na půdorysu staršího domečku a nové přístavby rozšiřující jeho užitnou plochu.

Lehká dřevostavba přístavby se stáčí společně s hranicí pozemku a je opláštěna falcovanou plechovou krytinou z předzvětralého titanzinku. Plech zrdcadlí oblohu a stíny vzrostlých jasanů.
Stávající část byla renovována v původním duchu.

Před knihovnou, která bude sloužit i volnočasovým aktivitám, setkáváním a dětským kroužkům, jsme obnovili zahrádku s lavičkou a ovocným stromem.

Uvnitř je nad vstupem a studovnou umístěno nízké patro pro dětské kroužky přístupné po ocelovém točitém schodišti. Hlavní část knihovny je převýšená do prostoru krovu, kam proniká denní světlo střešními okny. Prostor lemují vysoké regály knihovny ze světlé březové překližky. Starší zdivo bylo zbaveno omítky a opatřeno vápenným fasádním nátěrem.

Původní domeček je zděnou stavbou, přístavba dřevostavbou. Přístavba je částečně založena na zemních vrutech z důvodu ochrany kořenového systému blízkých stromů. Vytápěná je řešeno jako elektrické, podlahové. K větrání je užito hybridního systému stěnových prostupů s rekuperací bez potřeby centrálních rozvodů.
VZT.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy C
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?