183.

Rekonstrukce a dostavby "Prvního privátního chirurgického centra - SANUS"

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. arch. Jan Hochman - Ateliér H1 - Autor celkového objemového, dispozičního, provozního řešení a stavební koncepce budovy a jejího interiéru včetně AD. + Ing. arch. Pavel Zadrobílek – Žárovka architekti - GP projektové dokumentace stavby DUR,DSP, DPP
Místo realizace Hradec Králové Labská kotlina 1220/69
Investor První privátní chirurgické centrum SANUS spol. s r. o - Hradec Králové Labská kotlina 1220/69 50002 HK - Prim. Jiří Štěpán - 602421772
Dodavatel STAVREKO s. r. o Plotišťská 19/1 50341 HK - Miroslav Vaníček - 602644388
Datum kolaudace projektu Leden 2020

Prezentace postupné rekonstrukce a dostavby původní stavby „Prvního privátního chirurgického centra SANUS“ po více než dvaceti letech provozu. Původně navrhovaný a zrealizovaný prefabrikovaný monolitický skelet, kombinovaný s ocelovým skeletem dovolil postupné, dílčí úpravy jednotlivých provozů a oddělení, postupnou rekonstrukci s požadavkem nerušeného provozu celého komplexu privátního zdravotnického zařízení. Požadavkem bylo řešit projekty a realizaci tak, aby bylo možné, v maximálně jednom až dvou měsících, ukončit dílčí etapu vnitřních úprav. Přístavby a dostavbu řešit tak, aby mohl být zachován neomezený provoz centra. Proto myslím, že je správné ukázat celé komplexní řešení z období 2016-2020.

Možnost přístupu stavby z dalších vstupů do budovy byl využit pro lokální stavební úpravy, rekonstrukci instalací, podle aktuálních požadavků a modernizace zdravotnického vybavení. Realizace byla vždy komplexně připravena projekčně, jak pro vlastní stavební úpravy, tak pro zajištění vybavení interiérů s možností autora architektonického řešení společně s investorem řešit vznikající problémy a i nové požadavky během stavebních prací a dovybavení místností. Ověřil jsem si, že zdravotnické stavby musí mít možnost kontinuální rekonstrukce a modernizace. Jako autor stavby a jejího vybavení jsem se mohl, po létech, vrátit k původním záměrům i s dokonalejší technologií a materiály.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy D
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?