192.

Bytové domy v Rožnově pod Radhoštěm

Kategorie projektu ‐ Rodinný dům

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Studio acht
Místo realizace Rožnov pod Radhoštěm
Investor EDEN ROŽNOV s.r.o
Dodavatel ALFA CON stavby s.r.o.
Datum kolaudace projektu Srpen 2020

Projekt zástavby Eden Rožnov vychází z platného územního plánu a navazuje na územní studii „Písečná“ z roku 2016. V přiměřeně vhodné urbanistické i architektonické formě je patrná snaha o vytvoření přirozeného krajinného rázu, v pozvolné návaznosti na stávající panelovou výstavbu sídliště. Toto zmírnění tvrdé hrany současné hranice města, s volnými vhledy do krajiny, obnovuje konkrétní pocit klasických „humen“, historicky charakteristického prvku sídelních útvarů této velikosti.
Lokalita Písečná je sice určená pro hromadnou výstavbu, projekt je však navržen tak, aby zástavba nebyla tak hustá, jak územní plán umožňuje. Koncepce bytových domů Eden Rožnov má zajišťovat hromadné bydlení s aspekty a výhodami individuálního bydlení a zajištění maximálního soukromí. Navržené bydlení harmonizuje území, nesnaží se místo vytěžit a zničit ho. Nové bytové domy jsou rozmístěné od hrany již stojících domů směrem k horám tak, aby nové domy respektovaly tvar kopce a nepřevyšovaly horizont.

Výstavba rezidenčního projektu byla rozdělena na dvě části. Celkem se jedná o 97 nových bytových jednotek. V rámci dokončené první fáze vyrostlo pět bytových komplexů, 3 – 4 podlažních. Všechny bytové domy jsou zděné. Dispozice bytů jsou od 1 + kk až po 4 + kk, od 35 po 120 m². Součástí každého bytu je balkón, venkovní terasa, nebo střešní terasa. Každý byt do 100 m² bude mít k dispozici jedno parkovací stání, byty nad 100 m² dvě parkovací stání

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?