178.

ECOCITY Malešice III.

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér ing. arch. Luděk Podlipný, ing. Martin Sladký, ing. arch. Aleš Janoušek / Podlipný Sladký architekti s.r.o.
Místo realizace Univerzitní ul., Praha 10 - Malešice
Investor JRD s.r.o.
Dodavatel B.P.B.P. a.s.
Datum kolaudace projektu Březen 2021

Projekt Ecocity Malešice III. urbanisticky navazuje na předchozí etapy I.a II. realizace obytného souboru na pozemcích vymezených ulicemi Marciho a Univezitní. Součástí obytného souboru je také centrální park, který urbanisticky definuje právě výstavba III.etapy.
Projekt se skládá ze dvou bytových domů s 80 byty na společné podnoži podzemních garáží. Objekty jsou shodně čtyřpodlažní s jedním ustupujícím podlažím a lokální dominantou 6.NP. Domy mají jednoduchý kompaktní tvar s omítanými fasádami s vykonzolovnými balkóny. Větší z obou domů, orientovaný do ulice Univerzitní je půdorysně rozdělen na dvě části propojené proskleným atriem s komunikačním jádrem a proskleným výtahem. Pětipodlažní stěnou atria prochází vegetační stěna. Z atria je možné vstoupit do poloveřejného klidového vnitrobloku mezi oběma domy. Vstupy do jednotlivých domů projektu Ecocity jsou označeny názvem stromu, který je také fyzicky vysazen v parteru.

Projekt je koncepčně navržen a realizován jako energeticky pasivní. Nosná konstrukce domu je navržena v kombinaci železobetonu a vápenopískového zdiva. Na jižní fasádě jsou konzoly balkonů ve formě ISO nosníků. Obálka budovy je nadstandardně zateplena a opatřena okny s trojsklem. Okna jsou standardně opatřena předokenními žaluziemi. Byty mají centrální systém nuceného větrání s rekuperací tepla. Vytápění bytů je teplovodní, zdrojem vytápění je plynový kotel.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?