172.

Revitalizace parku U Kněžské louky

Kategorie projektu ‐ Krajinářská architektura a zahradní tvorba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Martina Forejtová / Land05
Místo realizace Praha 3
Investor Městská část Praha 3, Odbor ochrany životního prostředí
Dodavatel VYSSPA Sports Technology s. r. o.
Datum kolaudace projektu Listopad 2020

Hlavní ideou parku bylo vytvořit místo pro poklidný odpočinek v rušném městě. Přáli jsme si také, aby lidé měli i ve velkoměstě zážitek z přírody a z její proměnlivosti během roku. A problémy klimatických změn nás vedli k tomu, abychom v parku vytvořili promyšlený systém hospodaření s dešťovou vodou.
Do parku jsme navrhli jeden malý originální herní prvek. Nenarušuje klid odpočinku a zároveň dává příležitost dětem si v parku najít zábavu.
Socha “Milenci” od Miroslava Jiravy dostala nové dominantní místo ve středu parku. Paže milenců krásně ladí s větvemi velkého pajasanu.
Použili jsme nejnovější principy práce s dešťovou vodou. Všechna voda ze zpevněných ploch je sklonem a kanálky přivedena do dešťových záhonů. Rostliny v nich umí žít v suchu i v zamokření. Záhony kvetou od jara do podzimu a dělají tak lidem radost po většinu roku.

Hospodaření s dešťovou vodou.
Dešťový záhon a záhony s vyšší mírou autoregulace
Technologie airspade v kořenovém prostoru ponechávaných dřevin
Terénní modelace s tunelem jako herní prvek
Betonová velkoformátová dlažba
Mlat barevnostálý
Typový i atypický mobiliář
Vodovodní přípojka a mlžítko

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?