168.

Rekonstrukce ul. Stadická

Kategorie projektu ‐ Krajinářská architektura a zahradní tvorba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. Josef Filip Ph.D., Ing. Vít Ondráček - Projekce dopravní Filip s.r.o. a Ing. Martina Imramovská Ph.D., Ing. Markéta Šindlarová - Krajinářská architektura M²
Místo realizace Roudnice nad Labem 413 01, ul. Stadická, ul. Školní, ul. Budovatelů
Investor Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Dodavatel Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00
Datum kolaudace projektu Září 2020

Předmětem řešení projektu jsou vegetační plochy ulic Stadická, Budovatelů a Školní v Roudnici nad Labem, které jsou stávající a nově vzniklé jako důsledek rekonstrukce vozovek a parkovacích míst. Hlavní myšlenkou bylo použít vegetační prvky, které se dobře adaptují na extrémní podmínky městského prostředí, zachytit co největší množství dešťové vody, navrhnout vegetační prvky nenáročné na údržbu a zvyšující biodiverzitu daného nehostinného místa jakým běžná česká ulice je. Naším cílem bylo představit obyvatelům města jiné možnosti vegetačních úprav a nabídnout jim nový pohled na estetiku řešení uličního prostoru v úzké spolupráci s dopravním řešením.
Návrh je rozdělen na 3 části dle jednotlivých ulic.

V projektu jsou použity extenzivní štěrkové záhony typu Silbersommer .V záhonech s kvetoucími keři se kombinují autochtonní a introdukované druhy, které jsou přizpůsobeny k růstu v městském prostředí. Tzv. „dešťové zahrady“ jsou plochy, které jsou schopny akumulovat a postupně vsakovat velké množství povrchové vody. Jde o prohlubně vyplněné směsí štěrku a retenčního substrátu osázené rostlinami, které dobře reagují na kolísání hladiny vody. Část vody postupně zasakuje do podložních vrstev a část se postupně evapotranspiruje do atmosféry. Ostatní trávníkové plochy v území slouží zejména jako vsaky povrchové vody. V rámci projektu bylo pokáceno 14 ks stávajících stromů v nevyhovujícím stavu, 19 solitérních keřů a 285 m² keřových skupin. Navrženo a posléze vysazeno bylo 77 ks nových stromů, 145 m² zapojených keřových skupin, 170 m² extenzivních štěrkových záhonů a 120 m² dešťových záhonů.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?