167.

Residence Churchill

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ján Kostrian, Jana Lehotská, Petr Levý, Monika Mayová / Aukett s.r.o. / VPU DECO PRAHA a.s.
Místo realizace Praha
Investor Residence Churchill s.r.o.
Dodavatel Hinton
Datum kolaudace projektu Červen 2020

Rezidence Churchill podlažími stojí na rozhraní rušnější administrativní a klidnější obytné části zástavby podél ulice Italské. Zůstává zde patrný původní urbanistický koncept celé lokality, který pracoval s postupným přechodem od drobnějšího měřítka v okolí Riegrových sadů k masivnějším hmotám na náměstí Winstona Churchilla. Půdorysná stopa je vtěsnána do obdélníkové formy zužující se směrem k Hlavnímu nádraží. Navržení bytových dispozic vychází z orientace k světovým stranám a majícím vliv na tektonické ztvárnění fasád. Na jihozápadní a severozápadní převažují hluboké lodžie zaříznuté do celé fasády rozdělené do tří bloků v protikladu severovýchodní a jihovýchodní většinou pravidelným rozdělením oken. Celá fasáda objektu je opláštěná kamenem – pískovcem Přízemí domu protíná diagonální pěší korzo směrem od náměstí, jež naváže na aktuálně vznikající podchod pod kolejištěm hlavního nádraží.

Dům je vetknut do prudkého svahu nad Hlavním nádražím přes 4 ustupující podzemní podlaží provedených v kombinaci bílé a černé vany. V nejnižším PP je připravena plocha pro komerci s návazností na nově budované vlakové nástupiště a retenční nádrž na dešťovou vodu. Zbylé suterény slouží jako garáže. Vstupní podlaží obsahuje pasáž a komerční plochy přístupné z Italské ulice. Ve vyšších podlažích je celkem 57 bytů přístupných přes dvě nezávislé recepce.
Celý dům je řešen z kvalitních pro bytové domy nadstandartních materiálů s velkým důrazem na preciznost provedení bez viditelného kotvení. To s sebou přináší množství technických detailů a skrytých konstrukcí jako třeba kulaté pískovcové obklady a oblouková velkoformátová okna na nároží v kombinaci s vysokými nároky na akustiku směrem k nádraží. Rovněž společné prostory jsou řešeny velmi nadstandardně s použitím dýhovaných nehořlavých materiálů a velkoformátových tenkostěnných obkladů vzájemně se potkávajících skrze precizní stínové spáry.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy C
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?