165.

Návštěvnické centrum Olšina

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér David Kudla, Miloš Ryšavý, Michal Šírek/Arch.Design
Místo realizace Olšina, 382 26 Boletice
Investor Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Dodavatel AURINKO - DV, s.r.o.
Datum kolaudace projektu Červen 2020

Objekt návštěvnického centra prezentující zdejší unikát šumavské přírody nemůže být z logiky věci jiný, než ve vysokém ekologickém standardu. Obálka budovy splňuje tepelně technické vlastnosti použitou dřevěnou konstrukcí doplněnou tepelnou izolací. Takto stavebně řešený dům má ovšem minimální akumulační schopnost, takže velmi rychle reaguje na výkyvy počasí. Aby se nemusel neekologicky dochlazovat, umístili jsme doprostřed objektu, daleko od ochlazovaného obvodového pláště, betonový černý kvádr, který zajišťuje tepelnou stabilitu. Tímto doplněním funguje energeticky dům výborně.
Betonový kvádr s obtisknutou strukturou svisle kladených dřevěných prken, zároveň v sobě ukrývá sociální zázemí, sklady a všechny potřebné technologie vydávající hluk, což díky betonové hmotě je velmi dobře odstíněno. Vložený objekt celý prostor rozděluje na vstupní, výstavní a výukovou část. Stává se jakýmsi sarkofágem umístěným v chrámovém prostoru dřevěné obvodové konstrukce.

Stavba objektu je situována do mírného svahu s převýšením v prostoru stavby (úhlopříčně) až o 1m. Založení objektu je na základové železobetonové desce, na východní straně podepřené výškově vyrovnávací stěnou. Základová deska je uložena na tepelné izolaci z extrudovaného polystyrenu. Hydroizolace je umístěna pod železobetonovou deskou chráněná betonovou mazaninou. Obvodové stěny jsou z masivních dřevěných panelů z vícevrstvého křížem lepeného dřeva – CLT, telená izolace je tvořena dřevovláknitou flexi izolací tl. 320 mm se svislým roštem z dřevěných I profilů, záklop z DHF desek. Fasáda je provětrávaná, tvořená dřevěným vodorovným obkladem – sibiřský modřín. Sedlová střecha je krytá extenzivní vegetací. Vnitřní železobetonový kvádr je plnoplošně položen na tepelné izolaci. Povrch betonových stěn má obtisk dřevěných prken pomocí pryžové matrice.
Zdrojem tepla je reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch – voda v provedení vnitřní kompakt, s postupným vstřikováním páry k topení a chlazení.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?