163.

Bytový dům Kratochvíle Stochovská

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér ing. arch. Luděk Podlipný, ing. Martin Sladký, ing. arch. Markéta Talašová, ing. arch. Tomáš Gloser / Podlipný Sladký architekti s.r.o.
Místo realizace Stochovská 1164/74a, Praha 6
Investor JRD s.r.o.
Dodavatel TOMA Olomouc s.r.o.
Datum kolaudace projektu Březen 2021

Hmotový koncept domu s 34 byty je rozdělen do dvou kompaktních třípodlažních hmot s jedním ustupujícím podlažím. Na severní straně je navržena poloveřejná obslužná komunikace a jsou zde situovány vstupy do domů. Dům vytváří svojí hmotou a umístěním hlukovou bariéru vůči vlakové trati na severní straně. Bytové jednotky jsou orientovány převážně na jih do zahrady. Jižní fasáda je výrazně prosklená a jsou zde situovány prostorné pobytové balkóny. Byty v přízemí mají soukromé předzahrádky. Součástí projektu je komunitní zahrada s pergolu a dětským hřištěm.

Projekt je koncepčně navržen a realizován jako energeticky pasivní. Nosná konstrukce domu je navržena v kombinaci železobetonu a vápenopískového zdiva. Na jižní fasádě jsou konzoly balkonů ve formě ISO nosníků. Obálka budovy je nadstandardně zateplena a opatřena okny s trojsklem. Okna jsou standardně opatřena předokenními žaluziemi. Byty mají centrální systém nuceného větrání s rekuperací tepla. Vytápění bytů je teplovodní, zdrojem vytápění je plynový kotel.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?