7.

Výstava Nebourat!

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ondřej Císler, Klára Kvízová
Místo realizace Národní Galerie, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Investor Národní Galerie
Dodavatel Ondřej Čech, Studio Griff
Datum kolaudace projektu Leden 2020

Architektonické řešení výstavy o pražském brutalismu je založeno na minimálním zásahu do výstavního prostoru Veletržního paláce. Většina vystavovaných originálních plánů, perspektiv a fotografií je instalována v subtilních vitrínách ze skla a kovu. Vitríny jsou umístěny v rastru, který sjednocuje prostor výstavy. Tento systém je doplněn solitery soklů se sochami, prostoru s dobovým nábytkem, letmo instalovanými vitrínami kotvenými na sloupy pomocí červených kurtů. Klíčovým momentem osvětlení celé instalace jsou typograficky zpracované průsvitné plachty, zakrývající okna a vytvářející příznivé tlumené rozptýlené světlo. Výstavu otevírá informační panel s dobovými fotografiemi architektury z období 60-80 let ve formě iluzorní architektury s odkazem na dobové „výstavky úspěchů“. Celý výstavní prostor je pojednán důsledným typografickým informačním řešením, pokrývajícím různé povrchy v prostoru a sjednocujícím barevně celkovou instalaci tak, aby se propisovala v prostoru Malé dvorany.

Architektonické řešení výstavy vzniklo v souladu s grafickým designem. Systém univerzálních kovových výstavních vitrín umožňuje vystavení choulostivých originálů, zastínění oken pak napomáhá optimalizaci světelných podmínek a umístění informační grafiky výstavy. Výstava zahrnovala instalaci originálních soch, mobiliáře, architektonických modelů, gobelínů atd. Některé exponáty byly fixovány na nosnou konstrukci pomocí kurtů, aby nedošlo k poškození památkově chráněného Veletržního paláce.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy G
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?