161.

Rekonstrukce a dostavba správní budovy

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Jan Turek, Jiří Burian, Ondřej Patsch, Kamil Kubálek / ASET studio s.r.o.
Místo realizace ul. Šlechtitelů, areál Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Olomouc
Investor Univerzita Palackého v Olomouci,
Dodavatel VW Wachal a.s.
Datum kolaudace projektu Březen 2020

Budova se nachází uvnitř uzavřeného univerzitního areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci rekonstrukce a dostavby je řešena rekonstrukce stávající budovy, dvoupodlažní přístavba v místě vstupu na severní a východní straně, kde budova navazuje na novou pěší zónu s centrálním náměstím, dále přízemní přístavba na jižní straně na místě původního skleníku. Celkově je upravený objekt pojat jako jedna hmota členěná na dvoupodlažní administrativní část na severní straně a přízemní provozní část na straně jižní. Toto je podpořeno jednotným materiálem fasády v bílé barvě. Výrazným prvkem na severní straně směrem k pěší zóně je akcent vstupu, který mírně předstupuje před uliční fasádu, vytváří kryté závětří s rampou a vstupním schodištěm.

Rekonstruovaná část - objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený, zastřešený plochou střechou. Stávající část objektu je zděná z plných pálených cihel se stropními konstrukcemi z betonových vložek. V rámci rekonstrukce řešeno doplnění stropních konstrukcí, betonové schodiště, vestavba výtahu, světlík, příčky, zateplení kontaktním zateplovacím systémem, nové podlahy a povrchové úpravy, nové rozvody.

Přístavba severní část - dvoupodlažní zděná stavba se zastřešením plochou střechou, zateplení kontaktním zateplovacím systémem.

Přístavba jižní část - přízemní stavba se zastřešením plochou střechou. Střecha řešena jako zelená extenzivní.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?