160.

Rekonverze haly na sídlo firmy

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Stanislav Srnec, Ondřej Patsch, Kamil Kubálek / ASET studio s.r.o.
Místo realizace Bílanská 3320/16B, 767 01 Kroměříž
Investor plaan czech s.r.o.
Dodavatel Elso system s.r.o.
Datum kolaudace projektu Prosinec 2020

Jedná se o rekonverzi halového objektu v Kroměříži na sídlo firmy s kancelářemi a provozním zázemím a úpravu navazujících ploch areálu. V návrhu byl kladen důraz na propojení vnitřního prostoru umožňující vytvořit přehledné a příjemné pracovní prostředí. Tohoto je dosaženo vytvořením atria s centrálním schodištěm propojujícím obě podlaží a prosklením kanceláří směrem do atria. Výrazným prvkem domu je úprava fasády. Záměr byl takový, aby fasáda korespondovala s funkční náplní společnosti - společnost se zabývá elektroinstalacemi. Fasáda je ve své hlavní části navržena s kovovým opláštěním z tahokovu a stávající okenní otvory jsou meziokenními sloupky propojeny do nepravidelných uskupení korespondující s vnitřní dispozicí. Tato kombinace je doplněna výrazným kontrastním prvkem v podobě barvy v modrém firemním odstínu použité na portálu hlavního vstupu, dále na fasádě převýšeného tělesa stávajícího výtahu a vybíhající části na jihovýchodní straně.

Rekonstruovaný objekt je obdélníková podsklepená dvoupodlažní stavba s plochou střechou. Konstrukčně se jedná o prefabrikovaný skeletový systém se stropními komůrkovými panely doplněný o vyzdívku obvodových stěn a vnitřní příčky. Ze stávající budovy zůstal zachován nosný skelet a vyzdívaný obvodový plášť s okenními otvory a okny. Pouze na jihovýchodní fasádě a v místě nového hlavního vstupu byly otvory upraveny. Veškeré vnitřní nenosné konstrukce byly odstraněny. Nové vnitřní příčky jsou zděné z keramického zdiva v kombinaci se skleněnými příčkami. Hlavní schodiště je tvořeno ocelovými rameny s vloženými dřevěnými stupni. Vedlejší schodiště je monolitické betonové. Nově je proveden fasádní plášť budovy - provětrávaná fasáda se zateplením z minerálních vláken, chráněným difúzní fólií s předsazenou pohledovou fasádou z tahokovu.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?