159.

REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBŘÍV

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ateliér Mastný, Ing. arch. Václav Mastný + ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.
Místo realizace Hamr u Huťského rybníku, Dobřív, parc. č. 25/1, st.80, 140, st.846 a 1400/1 v k. ú. Dobřív [628000]
Investor Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
Dodavatel Zdeněk Vaindl, Jindřich Kovařík, Václav Minařík, ZOLT CZ spol. s r. o., ARTEO CZ s. r. o., ACCEPT, s.r.o.
Datum kolaudace projektu Květen 2020

Národní kulturní památka Vodní hamr Dobřív je pozoruhodná technická památka s unikátně dochovaným technologickým vybavením poháněným čtveřicí vodních kol. Stavba je dokladem manufakturního typu výroby z období feudalismu. V rámci České republiky je považován ze nejvýznamnější objekt svého druhu.

Opravy hamru souviseli především s opravou jeho technického vybavení a umístěním expoziční výkladové části. Přístavba vstupního objektu a terénní úpravy areálu zajistili vyšší komfort návštěvníků.

Projekt stavební obnovy a expozice NKP Vodní hamr Dobřív zhodnotil unikátní objekt vodního hamru se čtyřmi vodními koly, které jsou včetně strojů plně funkční. Provoz hamru je předváděn veřejnosti, včetně zhotovování hamernických výrobků. Stroje a pohon hamru byly restaurovány a byla jim opět prodloužena životnost, čímž je umožněno předvést návštěvníkovi unikátní technické zařízení z období 17. až konce 19. století.

V zadní části hamru byla instalována expozice o železářství a hamernictví na Rokycansku – se zaměřením na obec Dobřív, kde je zpracování železa doloženo od 14. století, přičemž hamr je na stávajícím místě doložen od 16. století.

Uvnitř objektu došlo ke zhotovení odpovídajícího mobiliáře. Bylo provedeno uspořádání volně vystavených exponátů tak, aby byla zachována autentická atmosféry provozu hamru na konci 19. století a současně byla zajištěna bezpečnost návštěvníků při předváděcím provozu. Obnoveny byly elektrické instalace včetně autentických svítidel.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy G
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?