162.

Rodinné domy Tvoršovice - I. etapa

Kategorie projektu ‐ Rodinný dům

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Michal Bernart, Jan Bradáč, Igor Hobza, Tomáš Vaněček, Barbora Kabeláčová, Anna Slavíčková, Jakub Vašek, Lucie Nippertová, Thomas Groen, Michaela Novotná, Martina Bejčková / monom
Místo realizace Tvoršovice
Investor Real Treuhand Reality s.r.o.
Dodavatel S-O-D Holding s.r.o.
Datum kolaudace projektu Prosinec 2020

Území, na němž se I. etapa výstavby RD rozprostírá, se nachází v krásné lokalitě v příjemně kopcovité krajině Konopišťska. Konkrétně v obci Tvoršovice blízko Benešova. Nová zástavba vstupuje do členitého, morfologicky rozmanitého rurálního prostředí s respektem a těžkým úkolem - snahou o propojení starého a nového. Nejedná se pouze o otázku urbanismu či architektury, přesah se týká i sociálních aspektů. Návrh pracuje s ověřenými principy náves - rybník - linie domů vesnického charakteru. Staré a nové v libovolném slova smyslu se na návsi spojuje a postupem času vznikne jeden sourodý celek, kdy bude zapomenuta jakákoliv stratifikace. Stavby jsou navrženy jako jednoduché, v objemu i detailu, v souladu s racionální vesnickou výstavbou i se zadáním investora, jehož záměrem je do území přilákat aktivní lidi se zájmem o přírodu a sport. Architektura je racionální, skromná s výrazným charakterem. Bohatost lze nalézt mezi prostory jednotlivých domů a v rámci veřejných i poloveřejných ploch.

Hmotově i výrazově jednoduché domy s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím mezi sebou utváření rozličné meziprostory, které jsou pojítkem mezi soukromým a veřejným. Domy samotné tuto hranici pevně definují, za níž se rozprostírají skromné privátní zahrady. Dispoziční uspořádání je řešeno racionálně a přehledně, vstupní podlaží obsahuje zázemí domu, malou pracovnu a velkorysý obývací pokoj s kuchyní a panoramatickým výhledem do zahrady s přístupem na soukromou terasu. Podkroví je věnováno ložnici s vlastní koupelnou a dvěma dětským pokojům se společným sociálním zázemím v rámci schodišťové haly. Konstrukčně jsou objekty navrženy jako zděné s betonovými prefabrikovanými stropy, krov tvoří dřevěné částečně pohledové prvky a střešní krytinu falcovaný plech. Zdroj tepla je kombinací elektrické topné fólie a tepelného čerpadla systém vzduch - voda, jehož venkovní splitová jednotka je umístěna v rámci skladu nářadí ve východní části zahrady.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?