158.

56 BJ Otýlie Beníškové, Plzeň

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ateliér Mastný, Ing. arch. Václav Mastný
Místo realizace Otýlie Beníškové 16 a 18, 301 00 Plzeň
Investor STAVEN-BYT OTYBEN s.r.o.
Dodavatel STAVEN-BYT OTYBEN s.r.o.
Datum kolaudace projektu Srpen 2020

Bytový dům je umístěn při ulici Otýlie Beníškové v Plzni, která vzdáleně navazuje přímo na náměstí Republiky a historické centrum (za řekou). Dům vznikl na místě proluky a dotváří uliční profil, přičemž s navazujícím rohovým domem „Nová Roudná“ doplnili S-Z část bloku zástavby a tím vytvořil z této ulice novou městskou třídu.

Návrh uliční fasády spočívá v rozdělení plochy fasády dílčími hmotami, ustoupením a také zvýrazněním parteru změnou materiálu. Dále objekt překlenuje výškový rozdíl sousedních domů ustupujícími podlažími. Vyzdvihnout lze také umístění dostatečného množství parkovacích míst ve třech podzemních podlažích se samostatnými vjezdy do každého z nich, což je zajištěno velkým výškovým rozdílem ulice a dvorní plochy.

Objekt slouží především pro bytové účely a v 8 nadzemních podlažích je umístěno 56 bytů. Parter s dvorní terasou je vyhrazen pro nájemní komerční účely. Tři podzemní poschodí jsou určeny pro parkování, technická vybavení a sklepní prostory. Z ulice je objekt přístupný dvěma vstupy do bytové části, samostatnými 4 vstupy do komerčních prostor a vjezdem do prvního podzemního podlaží.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?