6.

rekonstrukce paláce hradu Helfštýna

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Miroslav Pospíšil / atelier-r, s.r.o.
Místo realizace hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou, GPS 49.5186031N, 17.6287803E
Investor Olomoucký kraj
Dodavatel sdružení firem HOCHTIEF CZ a.s. a ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
Datum kolaudace projektu Červenec 2020

Vlastník objektu se rozhodl provést statické zajištění hradního paláce a současně i jeho zastřešení. Pokusy o zastřešení paláce zde byly již dříve, nesetkaly se však s pozitivním ohlasem odborníků z Ústavu památkové péče. Ten stanovil pravidla pro opravu stavby. Hlavní podmínkou bylo zachovat torzální charakter objektu a také, pokud má být palác zastřešen, pak pouze zčásti a bez navýšení objemu stavby. Nebylo tak možné, aby zastřešení vyčnívalo nad úroveň obvodového zdiva.

Naším cílem bylo najít nejen optimální způsob zastřešení paláce, ale chtěli jsme se pokusit i o přiblížení historického vývoje paláce návštěvníkům ve všech jeho původních úrovních. Tento záměr vedl k myšlence vložení soudobých architektonických prvků do historické stavby a k propojení donedávna přístupného přízemí s vyššími podlažími paláce, která byla dosud veřejnosti nedostupná.

Koncepce respektuje historický objekt a je vedena snahou o zachování jeho charakteru. Nové konstrukce se vkládají do již existujících otvorů palácového torza a jsou řešeny v soudobém designu. Díky tomu je srozumitelné, které části stavby jsou původní a které nové. Je také možné je z historického objektu v budoucnu odstranit. Pro zastřešení byly zvoleny skleněné střechy na ocelových nosnících. Pro konstrukce schodišť a lávek byl vybrán materiál Corten, který umožňuje řízenou korozi, jež se postupně stabilizuje. V přízemí paláce vede prohlídková trasa po chodníčcích z leštěného betonu.

V hradním paláci tak vznikla atraktivní prohlídková trasa, která návštěvníkům umožňuje se zajímavou formou seznámit nejen se samotnou stavbou paláce, ale také s okolím hradu díky novým vyhlídkám z úrovní zřícených stropů, z hradeb nebo dokonce z úrovně střechy. Výsledkem je také přiblížení moderní architektury široké veřejnosti.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?