157.

Trojská lávka

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Libor Kábrt, Lukáš Vráblík, Gabriela Elichová, Martin Elich
Místo realizace Císařský ostrov / Praha - Troja
Investor Hlavní město Praha
Dodavatel SMP CZ, a. s., divize 6
Vyskočilova 1566, 140 00, Praha 4
Datum kolaudace projektu Říjen 2020

Trojská lávka je součástí významného pražského přírodního prostoru, rekreačních tras z městského parku Stromovky k výletním cílům v Praze - Tróji, (ZOO, Botanické zahradě, Trojskému zámku ap.) Po náhlém zhroucení původní lávky bylo třeba propojení co nejdříve obnovit, s vysokými požadavky na bezpečnou kontrolovatelnou konstrukci odolnou proti povodňovým rizikům, navíc splňující nové požadavky.
Nová lávka je umístěna do původní stopy, průchozí profil je rozšířen na 4 m, aby vyhovoval potřebám stezky pro pěší a cyklisty s možností přejezdu vozidel IZS i požadavkům vysoké vytíženosti trasy.
Hlavními kritérii návrhu byla vedle efektivního, rychle realizovatelného konstrukčního řešení a statických a protipovodňových nároků zároveň účelnost a udržovatelnost konstrukce, ale také čisté a elegantní sladění všech požadavků. Byly zvažovány klady a zápory použití různých materiálů s ohledem na ekologické dopady i následnou údržbu.

Na konstrukci lehké lávky byly kladeny vysoké požadavky únosnosti (přejezd IZS) i protipovodňové odolnosti (pro případ povodně bylo navrženo sklápěcí zábradlí k minimalizaci bariéry v průtočném profilu), ale důležitá byla i tvarová a materiálová přívětivost pro návštěvníky a návrh vhodného osvětlení s ohledem na parkové prostředí Stromovky a Tróji.
Byla zvolena vizuálně jednoduchá, hierarchicky strukturovaná ocelová konstrukce s vzduchotěsným trubkovým páteřním nosníkem, který je svým lapidárním kruhovým profilem odolný vůči zatížení ve všech směrech a tloušťkou stěny odpovídá podélnému rozložení namáhání mostu. Na příčníky a trubkové podélníky je kotvena velmi odolná dřevěná mostovka a sklopné zábradlí.
Subtilní konstrukce svým estetickým pojetím vytváří plynulou horizontální linku podepřenou velmi štíhlými pilíři eliptického průřezu hladce obtékanými vodou.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?