155.

Naučná stezka okolo rybníku Olšina

Kategorie projektu ‐ Krajinářská architektura a zahradní tvorba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů studio reaktor s.r.o.
Ateliér
Místo realizace Horní Planá-Olšina, 382 26
Investor Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
www.vls.cz
Dodavatel TAXUS, spol. s r.o.
www.taxus.eu
Datum dokončení / kolaudace projektu Červenec 2020
Fotograf

Ráno se nad rybníkem vznáší chomáčky mlhy a my se vydáváme po cestě podél břehu rybníka k jeho hrázi. Na začátku trasy se tyčí totem se směrovkami a informacemi, který označuje 8 různých úseků stezky, za rybniční hrází nalezneme infocentrum s expozicí věnované místní pestré ptačí populaci. Cesta se proměňuje v dřevěný chodník vedoucí nad zarostlým mokřadem na břehu rybníka až do lesa. Nivní les místy plynule přechází v podmáčenou louku. Z cesty se ve dvou místech oddělují dřevěné chodníky vedoucí přímo k rybníku, jsou zakončeny moly s plovoucí platformou, ke které se lze přitáhnout. Podél cesty se objevují kovové infopanely s různými zajímavostmi. Z lesa vystupujeme přímo k rybníku v místě, kde do něj ústí říčka Olšina. Na druhou stranu nás převede Bobří hráz. Pěšina přechází v dřevěný chodník, ve kterém je občas prkno nahrazené naučným kovovým prvkem se zvířecími stopami. Pokračujeme k vyhlídce a k rozhlédnutí se do krajiny můžeme netradičně využít žebřík nebo velkou ptačí budku.

Naučná stezka okolo rybníka Olšina je unikátní přírodní stezkou vedenou neporušenou přírodou. Kvůli jedinečnosti místa a zachování přírody byly voleny v maximální míře přírodní materiály – surové dubové dřevo bez jakéhokoliv ošetření a dřevěná štěpka. Doplňkově byl použit kov pro informační panely, či herní prvky naučných stanovišť. Stezka vede nejrozmanitějším terénem - od pěšin a stezek suchého lesa, přes rašeliniště a mokřady, až po rákosí nebo přes vodu. Pěšiny v sušších částech okruhu jsou většinou tvořeny vysypáním drcené dřevěné štěpky. Konstrukci Stezky tvoří většinou dřevěné chodníky z dubových fošen na dřevěných trámech uložených na příčných pražcích tak, aby byl zachován vodní režim místa. Mosty a vyhlídky jsou založeny bodově na dřevěných pilotech. Naučná místa a prvky jsou konstruovány především ze dřeva s kovovými spojovacími prvky. Most přes přítoční nivu - je založen na pilotech a opláštěn odkorněnými větvemi akátu. Stezka je vybudovaná ručně bez použití těžké techniky.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?