152.

Betonový rodinný dům Ořechov

Kategorie projektu ‐ Rodinný dům

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. Arch. Martin Náhlovský, Ing. Jan Jadrníček, Ing. Michal Janáč / MASTER DESIGN s.r.o.
Místo realizace Ořechov
Investor Ing. Michal Malý
Dodavatel Master Design
Bolzanova 1615/1
110 00, Praha
Datum kolaudace projektu Listopad 2020

Novostavba urbanisticky zapadá do stávající zástavby rodinných domů na okraji obce Ořechov. Hlavním záměrem bylo navrhnout dům z betonu – čistý, neutrální, elegantní. Beton se tedy promítá do exteriéru i interiéru a jako kontrast k syrovosti tohoto materiálu bylo použito dřevo, které beton krásně doplňuje. Hmotově se jedná o dvojici těles – větší, podlouhlou kvádrovou hmotu sloužící k bydlení a garáž propojenou s domem terasou. Obytná hmota domu se díky umístění v severovýchodní části pozemku otevírá směrem do zahrady na jihozápad, maximálně tak využívá přirozeného osvětlení. Uvnitř je dům rozdělen na dvě zóny – společenskou a klidovou, což se odráží do exteriéru jak díky charakteru obvodového pláště, tak díky umístění garážového tělesa. Mezi garáží a klidovou částí domu najdeme polootevřený intimní prostor vytvářející žádoucí soukromí.

Obvodové stěny domu jsou koncipovány jako sendvič z betonové stěny v interiéru a exteriéru a tepelné izolace mezi nimi, vnitřní příčky jsou zděné. Stropní konstrukce byla provedena jako monolitická železobetonová deska. Na fasádě najdeme dřevěný obklad a pohledový beton, kde bednění bylo provedeno z dřevěných prken a celá stavba tak nese texturu otisků dřeva. Dlažba venku je maloformátová z betonu a kamene v příjezdové části a terasa je obložena dřevěnými prkny. Okna jsou hliníková a dveře v interiéru byly navrženy jako dýhované se skrytými zárubněmi.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?