210.

Vila vnitřní krajina

Kategorie projektu ‐ Rodinný dům

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Atelier Štěpán s.r.o. / autor: Marek Jan Štěpán / spolupráce: František Brychta, Lukáš Svoboda, Tomáš Jurák, Hana Arletová, Hana Myšková
Místo realizace Janáčkovy sady 2295/3, 741 01 Nový Jičín
Investor Mgr. Miroslav Mixa
Dodavatel Tomáš STRAUB s.r.o.
Datum kolaudace projektu Únor 2020

Dům se nachází na malém urbanisticky složitém pozemku v blízkosti parků v širším centru. Dvoupodlažní dům zasazený do mírně svažitého terénu vytváří vnitřní obytnou krajinu, která je směřována do sebe, do jakési obytné introvertnosti. Zároveň však umožňuje průhledy do okolního světa a je opticky propojena se sousední zahradou a ulicí. Základní platforma domu je vyvýšena nad úroveň ulice a díky tomu se ocitá v soukromější optické i akustické pozici. Těžištěm domu je atrium, ze kterého jsou přístupny jednotlivé výškově rozvrstvené platformy krajiny domu (zázemí – společenská část – klidová část – venkovní sezení). Společenská část je ve stejné úrovni jako atrium, klidová část je vyvýšena. Ve společenské části v obytném prostoru s krbem a terasou tvoří centrum domu jídelna prosvětlená kruhovým světlíkem. Klidová část s dvěma ložnicemi a zázemím je od společenské části oddělena částí pro hosty. Vstup do domu je z ulice do suterénu se zázemím a kanceláří a ze západní strany do atria.

Suterén je řešen jako bílá vodostavebná železobetonová vana z pohledového betonu. Nadzemní podlaží včetně pultové střechy s mírným sklonem je konstrukčně řešeno jako dřevěné z masivních křížem lepených CLT panelů. Vnější obklad stěn je akátovými dřevěnými deskami na sraz. Podlahy v interiéru jsou dřevěné dubové a z leštěného betonu, venkovní terasy jsou z akátových desek. Okna jsou černá hliníková, zasklená izolačním trojsklem.
Dům je řešen v nízkoenergetickém standardu, vnitřní klima je podpořeno nuceným větráním s rekuperací. Vytápění je podlahové teplovodní v kombinaci s nástěnnými tělesy, vytápěno plynovým kondenzačním kotlem. TUV je dohřívána solárním panelem umístěným na střeše. Vzhledem k výšce podzemní vody je kolem suterénu proveden vzdušník a pod atriem je zásobník na dešťovou vodu pro závlahu.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?