8.

Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Masák & Partner, s.r.o.
Místo realizace Státní opera
Wilsonova 4
110 00 Praha 1-Vinohrady
Investor Národní divadlo,
Ostrovní 1
11230 Praha 1
Dodavatel HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
Datum kolaudace projektu Prosinec 2020

Státní opera Praha, jedna z nejvýznamnějších českých památek, prošla komplexní rekonstrukcí jak samotné historické části, tak i provozní části divadla. V průběhu přestavby došlo k významným stavebním a restaurátorským zásahům a také k razantní modernizaci divadelní technologie. Z technického hlediska se Státní opera díky těmto úpravám stala nejmodernější divadelní scénou v České republice, která obstojí i ve světovém měřítku.

Zásadní změny byly prováděny u rozvodů, zejména elektroinstalace, vody, topení, odpadů a vysušení vlhkosti. Úpravy doznalo také horní i spodní jeviště a výzdoba hledištní části, šatny umělců i sociální zázemí. V provozní budově byly renovovány kanceláře, zkušebny, baletního a sborového sálu.
Došlo k modernizaci divadelní technologie, kde dominantou je nová válcová točna. S ohledem na charakter objektu, byl kladen vysoký důraz na kvalitní stavební a prostorovou akustiku. Dále bylo navrženo televizní studio zahrnující video a zvukovou režii pro možnost streamování představení divákům na internetu.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy C
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?