148.

Bytový dům v Plzni na Roudné

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Zábran, Houška / PRO-STORY s.r.o.
Místo realizace Plzeň, Otýlie Beníškové 20
Investor soukromý
Dodavatel různý
Datum kolaudace projektu Leden 2020

Návrh bytového domu uzavírá poslední volnou rohovou proluku. Dům je na exponovaném místě při vstupu do plzeňské čtvrti Roudná. Charakter Roudné je specifický cihlovými, sto let starými domy. Navrhujeme tento charakter i pro novostavbu. Důležitá je proporce oken, která se opět odkazuje k původní zástavbě. Parcela je velmi dlouhá a je určená již při původním rozvržení staré Roudné. Délku fasády nového domu proto rozbíjí místy velká okna. Dům má zvýšené nároží, které reaguje na zvýšené nároží protějšího domu a uzavírá tak urbanistickou kompozici se školou.

Zásadním motivem domu je opravdová fasáda z cihel. Nechtěli jsme imitace a obkladové pásky. Cihly jsou zděné na betonové římsy a vše je sjednocené nátěrem.
Při zdění byl kladen důraz na lidskou ráci a nepravidelnost zdění byla vítána.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?