140.

ADMINISTRATIVNÍ A PROVOZNÍ ZÁZEMÍ SPOLEČNOSTI LANIK s.r.o. - BOSKOVICE

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Eduard Štěrbák
Místo realizace Průmyslová ul., Boskovice, 680 01, Česká republika
Investor LANIK s.r.o.
Dodavatel STAVOS Brno, a.s.
Datum kolaudace projektu Červen 2020

Investor je česká technologická společnost, působící po celém světě jako výrobce keramických pěnových filtrů užívaných zejména ve slévárenství. Projekt sídla společnosti navazuje na dřívější přestavbu objektu administrativního a provozního zázemí. Zadání požadovalo navrhnout vstupní objekt do areálu sloužící jako hlavní firemní sídlo a prezentující aktuální tvář společnosti.

Čelní fasáda je zvýrazněna vykonzolovaným objemem zasedací místnosti s celoprosklenou zastíněnou plochou. Konzola zároveň tvoří přirozenou ochranu vstupu před povětrnostními vlivy. Na fasádě je použita ručně broušená omítka tmavé barvy v kombinaci s prosklenými plochami, doplněná stínícími lamelami.
Princip řešení interiéru spočívá v důrazu na zapojení použitých stavebních elementů do celkového výrazu prostoru. Centrálnímu atriu završeného pilovým světlíkem dominuje levitující betonové schodiště doplněné subtilním zábradlím. Pohledové betony, úpravy stěn a stropů, dýhy, koberce a interiérové příčky jsou navrženy tak, aby tvořily nedílnou součást vnitřního prostředí. Takto vzniklý stavební interiér je pak pouze dovybaven kusovým nábytek od místních firem doplněným atypickou výrobou „in house“ - investor si sám dodal recepční pult osazený aktivními panely z pěnové keramiky s fotoaktivním povlakem čistícím vzduch, které byly vyvinuty interním vývojovým oddělením.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?