139.

Památník architektu Adolfu Loosovi

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Oldřich Morys; Jaroslav Sedlák / FUUZE
Místo realizace Brno
Investor Město Brno
Dodavatel Morys/Sedlák
Datum kolaudace projektu Srpen 2020

Pomník je pojat jako betonová sochařská forma náhrobku Adolfa Loose, situovaného na vídeňském Ústředním hřbitově. Náhrobek si architekt navrhl sám na nemocničním lůžku roku 1931. V symbolické rovině tak dochází k nové interpretaci vlastního autorského návrhu Adolfa Loose. Hlavní ideou návrhu je tedy vytvoření negativu (otisku) místa Loosova posledního odpočinku pro lokalitu, kde se narodil, vyrůstal, a která jej do značné míry formovala (kamenická dílna, smrt otce, negativní vztah k matce, vydědění). Společně s náhrobkem by forma tvořila kompaktní monolit – kvádr. K této konstelaci však nikdy nedojde, neboť náhrobek je ve Vídni a forma v Brně. Ovšem dochází k pomyslnému propojení mezi oběma místy. Vnitřní prostorová skladba sevřená do kvádru pomníku odkazuje k principu tzv. raumplanu – společně s použitým drahým kamenem jsou přímým odkazem k Loosově architektonické a interiérové tvorbě.

Betonový otisk, sejmutý 1:1 náhrobku Adolfa Loose. Památník je nasvícený onyxovou deskou v půdorysné stopě vídeňského náhrobku. Památník je umístěn do městské zeleně, kde funguje i jako nestandardní mobiliář.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?