138.

Kulturní centrum - Pivovar Domažlice

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. arch. Ivan Březina, Ing. arch. Martin Březina, Ing. arch. Václav Matějka / Mepro s.r.o.
Místo realizace Pivovarská ulice, čp. 10, Domažlice
Investor Město Domažlice
Dodavatel Metrostav a.s. - Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00
BIS a.s. - Havířská 1117, 301 00 Plzeň 3-Jižní Předměstí
Datum kolaudace projektu Srpen 2020

Záměrem rekonstrukce bývalého Pivovaru v Domažlicích (kulturní památka) bylo vybudování nového moderního multifunkčního zařízení pro volnočasové, vzdělávací a sociální aktivity pro obyvatele Domažlicka a také obnovení přerušené tradice výroby piva.
Pivovar se nachází na okraji Městské památkové rezervace a nalezneme zde minipivovar, stylovou restauraci, autentickou pivnici, městskou knihovnu, komunitní centrum včetně víceúčelového sálu, galerii, muzeum pivovarnictví a sklářství.
Návrh interiéru a jeho provedení v maximální míře zachovává jednotu a otevřenost všech stávajících prostor. Jednotlivé provozy na sebe logicky navazují a vzájemně se doplňují.
V interiérech jsou instalovány přemístěné fragmenty původní technologie na dokreslení atmosféry pivovaru. Interiéry jsou vzdušné a jednotné tak, aby nerušily industriální architekturu objektu. Materiály jsou voleny především přírodní a stylově doplňují původní objekt.

Ohleduplná rekonstrukce skloubila potřebu stavebního generálního zásahu, respekt k památkovým hodnotám budovy a funkčnost citlivě řešeného interiéru. Jižní křídlo objektu nese unikátní transparentní opláštění z hliníku a evokuje tak iluzi pivního stanu. To vše dává stavbě punc významné dominanty Domažlic.
Provedené stavební a sanační práce na objektu: úpravy základových konstrukcí, sanace svislých konstrukcí, vylití litinových sloupů betonovou směsí, v místě poruch hloubková injektáž zdiva, sanace vodorovných nosných konstrukcí, sanace dřevěné nosné konstrukce ocelovými prvky, celková sanace krovové soustavy včetně výměny poškozených prvků. Kompletní výměna technického vybavení objektu (vytápění, zdravotní technická instalace, vzduchotechnika, elektroinstalace…).

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy C
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?