154.

Restaurace Baroque / U Tří růží

Kategorie projektu ‐ Interiér

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér ADR s.r.o. / Aleš Lapka, Petr Kolář, spoluautor Ing. arch. Anna Matoušková
Místo realizace Růžová 2, Broumov
Investor Agentura pro rozvoj Broumovska a.s., Baroque - place with taste s.r.o.
Dodavatel Nábytek: židle Ton, ostatní z většíny atypická výroba
Osvětlení: Bulb
Truhlářské výrobky, okna, dveře: lokální řemeslníci
Sanitární vybavení: Jika
Datum kolaudace projektu Leden 2020

Návrh a projektová dokumentace restauračního zařízení do části komplexu kláštera v Broumově Řádu svatého Benedikta, který je od roku 1995 národní kulturní památkou České Republiky. Umístění restaurace do jižního křídla kláštera symbolicky odkazuje na prostory původního hostince, který v komplexu fungoval od 17.století až do počátku 20. století. Historická souslednost minulého století se na objektu podepsala zchátráním a sérií nevhodných stavebních úprav, které jsou pro přístup minulého režimu ke kulturnímu bohatství bohužel typické. Zadáním investora bylo obnovit tyto prostory a vrátit jim život ve svém původním účelu, tedy stravování.

Samotnému interiéru výrazně dominují ladné křivky původních klenutých konstrukcí. Koncept složení materiálu pro interiér se odvíjel od možnosti repasování původní prkenné podlahy a jejímu dalšímu využití například pro obklad barových pultů. Dalším výrazným prvkem je odhalení původních vrstev výmaleb, které tvoří po obvodových stěnách restaurace přirozenou patinu. Mezi restaurací a kuchyní je pomocí tradičního strukturovaného zasklení s tabulkovým členěním možnost lehce nahlédnout do útrob kuchyně. Interiér dále lokálně doplňují repasované prvky jako například původní kamna, kamenná ostění, kompozice různých malých okének a dvířek tam, kde by je nikdo nečekal.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy D
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?