134.

Lev a Lvice - strážci

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Jaroslav Róna
Místo realizace Severočeské muzeum, Masarykova ulice 437/11, Liberec
Investor Hejtmanství Libereckého kraje, Město Liberec, ministerstvo Kultury ČR
Dodavatel Jaroslav Róna
Datum kolaudace projektu Prosinec 2020

Z původního návrhu muzea, v romanticko-historizujícím stylu arch. F.Ohmanna, bylo zřejmé, že na sokly u vstupu měla být osazena dvojice lvů, ale z finančních důvodů se tak nestalo 122let.
V návrhu jsem zohlednil, že budova je historizující. Chtěl jsem, aby na první pohled nebylo jasné, v jaké době byli Lvi vytvořeni a aby tvořili s budovou harmonický celek. Rozhodl jsem se udělat něco, co se v době stavby muzea nedělalo. Dvojici lvů jsem vytvořil jako pár - Lva a Lvici. Lva jsem umístil na nároží, na více exponované místo, aby se na vzdálený pohled uplatnila hříva. Lvici jsem přisoudil intimnější stranu schodiště, kde může divák vychutnat linii jejího těla. Materiál bronz vytváří kontrast k historickým vápencovým soklům.
Těla Lvů jsem vytvořil stylizovaná. Na povrch jsem navrhl reliéf, jenž dynamizuje anatomii a dodává jim vzrušující dekorativní výraz. Zároveň pojetí Lvů využívá egyptské a babylónské vlivy, jež se prosazovaly v sochařství a dekorativním umění na přelomu 19. a 20. st.

Rozměry obou soch ( jednotlivě ): Výška 100 cm, šířka 50 cm, délka 160 m
Materiál: patinovaný bronz na vápencových soklech

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?