131.

CHALEYOTT Mountain Apartments

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Jaroslav Šimek, Jan Zelinka / ARCHZONE architects s.r.o.
Místo realizace Harrachov, Nový Svět 700
Investor Sunny Huts, s.r.o.
Dodavatel VESPER HOMES
Datum kolaudace projektu Únor 2021

Záměrem stavebníka bylo obohatit prostředí horského střediska o kvalitní soudobou novostavbu v celkovém pojetí i detailu. Při návrhu byly zohledněny požadavky na odolnost a bezpečný provoz v letních i zimních měsících, kdy horské prostředí a klima klade zvýšené nároky na řešení detailů střech, fasád, prostor pro akumulaci sněhu a jeho odtávání.

Polyfunkční objekt se třemi apartmány a prostorem směnárny je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepená dřevostavba s pultovou střechou.
Hmotově tvoří objekt celek rozdělený na tři bloky, osazené v rozdílných výškách dle svažitosti terénu. Každý blok je zastřešen pultovou bezpřesahovou střechou malého sklonu. Ten je opticky zvětšován geometrií průčelních stěn, které s ostatními stěnami svírají ostrý úhel. Střecha z falcovaného plechu je v jednotném spádu skloněná k vnějším přisazeným okapům.
Na hlavních křídlech stavby je použita provětrávaná fasáda z vertikálních dřevěných palubek. Na středové části, ve které je navržen vstup a společné komunikační prostory je použitá provětrávaná fasáda s obkladem z cementovláknitých desek tmavě šedé barvy. Obě hlavní průčelí stavby jsou zakončena strukturální prosklenou fasádou, ze které je možný výstup na terasy.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?