128.

City Element Scott.Weber

Kategorie projektu ‐ Interiér

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. arch. Ivo Kratochvíl, Ing. arch. Žofia Baltazár, MgA. Jakub Klíma / klik architekti
Místo realizace Praha Pankrác
Investor Scott.Weber.Workspace
Dodavatel Albatros team
Datum kolaudace projektu Březen 2021

Koncept interiéru vychází ze samotné podstaty domu - City Element, tedy Městské Elementy. Práce s elementárními tvary se propisuje napříč interiérem. Od ornamentu v textiliích po velké zelené obrazce.
Kruhy a čtverce jako symbol dokonalosti. Typické prvky mid-century architektury jsou v interiéru interpre-továny oblouky dodávající prostoru strukturálnost galerie.

Všudypřítomné inspirace městskými atributy a elementární tvary vytváří jedinečnou výstavní galerii pracovního prostředí. Propsání exteriérových prvků města do interiéru pomocí zeleně a exteriérových prvků jakým je kovové schodiště a technická lávka. Meetingy ve „skleníku“ jsou dalším propsáním exteriéru do interiéru.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?