125.

rekonstrukce objektu v Luži na volnočasové centrum

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Architektura, s.r.o., ing. arch. David Kraus.
Místo realizace Luže, Žižkova 178, Luže 538 54
Investor město Luže
Dodavatel město svépomocí
Datum kolaudace projektu Leden 2020

Jeden z posledních původních objektů v Luži, ošklivý. Záměr bylo jej rekonstruovat na volnočasové centrum. Požadavkem bylo nalézt otevřený prostor. Z důvodů snahy o propojení objektu s městem jsme do něj orientovali velké okno - srdce objektu, jež září k centru. Prostor k ulici byl upraven, přístavba demolována. V přízemí jsou obslužné místnosti, podkroví otevřeno - vznikl sál. Klenby byly zachovány, vnitřní prostory očištěny od vlhkých omítek, obouchány, ponechány v jejich syrové podobě. Vznikla improvizovaná struktura omítnutých, kamenných a cihelných ploch. Krytina, okna a detaily vně byly repasovány, se snahou o co nejpůvodnější výraz. Projekt trval dlouho, šlo o pečlivý proces se snahou o co největší zapojení místních. Byl to poetický příběh neb jsme v rámci stavby objeli mnoho místních zajímavých lidí. Jen se mi potvrdilo to, co si myslím dlouhodobě – totiž, že zlaté české a moravské ručičky existují.

Konstrukčně je rekonstrukce provedena jako repase původního zdění. Základy jsou zesíleny. Vnitřní příčky jsou dozděny, důraz je na akustické vlastnosti, stropy jsou nové dřevěné se záklopem a akustickou izolací uvnitř. Původní klenby jsou zachovány. Vnitřní schodiště je dřevěné. Venkovní veranda je vyrobena nová jako replika původní, osazena na původním místě. Střešní krytina je tašková, dle původní barvy, struktury, členění i systému kladení. Okna jsou dřevěná – jde o repliky původního dělení i špaletování. Klempířské prvky střechy jsou z plechu Fe-Zn. Dům je omítnut v hladké štukové omítce. Snahou bylo zachovat co nejvíce původních konstrukcí, u kterých to vzhledem k jejich stavu nebylo možné, byla zhotovena replika dle dostupných původních plánů, fotografií i bývalého stavu.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?