123.

Administrativní budova BENET ENGINEERING s.r.o.

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér autor studie : Ing.arch.MgA. Tomáš Legner , stavební projektová část : PROPOS MB s.r.o. , Ing. Miroslav Balda a spol.
Místo realizace Čejetice 416, 293 01 Mladá Boleslav
Investor BENET ENGINEERING s.r.o.
Dodavatel CL-EVANS s.r.o.
Datum kolaudace projektu Srpen 2020

Novostavba administrativní budovy u Mladé Boleslavi slouží pro dynamicky se rozvíjející firmu podnikající v oblasti automotive, která kooperuje s automobilkou Auto Škoda a jinýnými. Poskytuje designové návrhy, modelování, renderingem, surfacingem apod.

Dům svojí třípodlažní hmotou navazuje na okolní zástavbu objemných hmot sousedního statku a doplňuje uliční a výškovou čáru se sousední novostavbou. Od silnice je odsazený , kde vzniká předprostor pro parking a reprezentativní vstup. Zadní východní část za domem je určena pro technický vjezd do dílen.

Jednoduchý tvar objektu obstojí v okolním prostředí větších hmot a svojí architekturou a materiálovým pojetím navazuje na vedlejší stavby z kterých si bere hmotnost a lehkost. Hmotu z kamených stodol a lehkost s prosklených částí vedlejší novostavby. Tyto dva řekněmě protiklady se kombinují na fasádě v šachovnicovém rastru s materiálovou náhodou, která poskytuje dynamiku vizuálnímu pojetí reprezentující progresivní firmu.

Cena stavby : 35 mil Kč.
Vyzdívaná monolitická konstrukce.
Trojtrakt s vnitřní prosvětlenou chodbou.
Zastřešeno nízkou valbovou střechou.
Vytápěno tepelnými čerpadli vzduch / voda.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy A
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?