120.

SENIORSKÉ BYDLENÍ-ZÁMEK PASKOV, budova „C“ Paskov

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing.arch.Dita Nováková,ATELIER SIMONA-projekce a inženýrská činnost,s.r.o. Ostrava
Místo realizace areál zámku Paskov,Město Paskov,Nádražní 700,73921 Paskov
Investor Město Paskov,zastoupeno Petrem Baďurou-starosta a Ing.Milanem Klimundou-místostarosta
Dodavatel Ridera Stavební a.s.Dělnická 382,708 00Ostrava-Poruba
Datum kolaudace projektu Duben 2020

Pro bývalý hospodářský objekt s památkovou hodnotou s novodobými přístavbami
byla zvažována různá využití.
Ze strany města byla preferována varianta umístění malometrážních bytů.


Z architektonického hlediska bylo asi největším úkolem najít řešení, které sjednotí nesourodé objekty a současně bude čitelný postupný stavební vývoj.
Tento projekt měl dvě hlavní myšlenky a to:
- přes neblahé dědictví stavebních úprav minulých dob vybudovat přívětivý prostor a navrátit zámeckému areálu na malém městě bývalou noblesu,která bude přístupná obyvatelům domu i města
- vybudovat pro město objekty, které bude moci využívat bez neúměrné finanční zátěže i přesto, že jde objekt s památkovou ochranou
Je zcela zřejmé, že se město jako investor zachovalo obdivuhodně a snad bude inspirací i pro jiná města a obce.

V objektech je umístěno:
18 bytových jednotek 1+kk,
7 bytových jednotek 2+kk
prostor pro pečovatelskou službu
společensko-komunitní centrum s přípravnou stravy

Všechny původní objekty byly kompletně rekonstruovány při zachování podstatných historických částí.

Objekt je vytápěn a chlazen tepelnými čerpadly systému země voda. Venkovní vrty jsou umístěny v jižní části zahrady.

Stavba je kulturní památkou tedy při realizaci byla jak architektonická, tak technická řešení konzultována a schvalována národním památkovým ústavem.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?