5.

DADA Distrikt

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér KOGAA
Místo realizace Sekaninova 869/3, 614 Brno, Czech Republic
Investor DADA Distrikt
Dodavatel Quali Bau
Datum kolaudace projektu Leden 2020

Projekt DADA Distrikt je konverzí původních industriálních skladů na loftové bydlení v nově rozvíjené části Brna na nábřeží řeky Svitavy. Objekt nabízí 1500 m2 hrubé podlažní plochy na 4 podlažích celkového objemu přibližně 25000 m3. Kromě adaptace industriálního provozu na bydlení a občanskou vybavenost je projekt specifický svou udržitelností, která se projevuje na intenzivní zelené střeše, ta zpomaluje průtok dešťové vody a pomáhá v lokalitě snižovat zátěž v případě Q100. Toto opatření dále umožňuje využívání dešťové vody pro samotný objekt. Zajímavostí objektu je komunitní financování a provoz podobný systémům baugruppe.
Projekt vyniká jako konverze citlivá k původnímu objektu a přece posouvající standard jeho využitelnosti na úroveň rozvíjené lokality. Směřování ke komunitnímu provozu je do určité míry novátorskou hodnotou, kterou je v ČR potřeba pilovat a přetvořit do podoby, která by zpřístupnila možnosti vlastního bydlení a posílila kvalitu veřejných prostor.

V DADA districtu jsme první analyzovali hlavní nosnou konstrukci a snažili se ji očistit do její nejelementárnější a tedy i nejsilnější podoby. Následně nám tento proces rozkrýval možnosti jejího doplnění a odlehčení, což je moment, kdy začínáme tvarovat dispoziční řešení.
V případě adaptace existující budovy je důležité nechat se vést objektem a přizpůsobit se jeho esenci. Opačný postup je vykoupen nepřiměřenou cenou rekonstrukce, nebo sníženou provozuschopností záměru.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?