118.

Hranol

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Michal Motyčka
Místo realizace Galerie Věž ve věži farního kostela sv. Jana Křtitele, Dolní ulice, Frýdek-Místek
Investor Galerie Věž ve Frýdku-Místku, Michal Motyčka
Dodavatel Michal Motyčka
Datum kolaudace projektu Červenec 2020

Hranol je lapidární tvar podtrhující vertikalitu prostoru. Levituje a nedotýká se věže, můžeme říct, že v sobě skrývá tajemství. Je poctou věži. Je hmatatelnou skutečností a zároveň popírá svou váhu a velikost. Měřítkem se stává divák.
Hledal jsem nejlepší řešení pro danou prostorovou situaci i z hlediska proveditelnosti. Můžeme vnímat krásné tmavé sklo probarvené ve hmotě. Divák prožívá prostor prostřednictvím tohoto ozvláštnění, které vlastně nečeká. Uvědomuje si skutečnost skrze odraz obrazu okolí i sebe sama.
Člověk procítí dané místo a vkládá do něho něco ze sebe tak, aby danému místu neublížil, ale ozvláštnil jej, posunul ho do jiné reality nebo události.

Vertikála jako osa svým způsobem překračuje čas a v případě věže ze sedmnáctého století obrazně i dějiny. Technicky řečeno se snažím proniknout k vnitřku věci, náročné je vymyslet nejlepší řešení pro dané zadání nebo konkrétní prostor a potom je také náročná spolupráce s ostatními, kteří zprvu smysl naší práce většinou nechápou a mnoho věcí zbytečně komplikují. Což ve Frýdku bylo naopak. S podobnou souhrou nadšení pro věc a lidskosti jsem se zatím v životě nesetkal.
Instalaci vnímám jako čistě výtvarnou záležitost, nevytvářím nové prostorově funkční prostředí a ani neřeším architektonické zadání, hledám nové prostorové vztahy a energii místa. To znamená být neustále v pohotovosti a zpochybňovat všechny způsoby – jednání, bytí, vyjadřování –, jejichž prostřednictvím se konvence stávají formou, jistotou či pravidlem.
Michal Motyčka: Hranol, 2020, černé reflexní sklo, kovová konstrukce, 1 × 1 × 5 m

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?