119.

Rekonstrukce lávky v Prudké

Kategorie projektu ‐ Rekonstrukce

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. / WaVe Structural Design s.r.o.; Ing. Radek Šiška / Designtec s.r.o.
Místo realizace 49.4182078N, 16.3674011E, Prudká, 592 61 Doubravník, Česká republika
Investor Městys Doubravník, Doubravník 75, 592 61
www.doubravnik.cz
Dodavatel STARSTAV – SANACE s.r.o., Štefánikova 849/21, Veveří, 602 00 Brno
Datum kolaudace projektu Leden 2021

Malebné zákoutí Prudká se nachází v přírodním parku Svratecká hornatina. Dřevěná krytá lávka spojuje železniční trať a cestu směrem k Doubravníku v údolí přírodní rezervace Sokolí skála. Lávku roku 1899 postavil tesařský mistr Jan Nejez ze Železného pro majitele nedaleké továrny na výrobu papíru a papírové lepenky, aby jeho zaměstnanci mohli přicházet k nově postavené železnici. Lávka je památkově chráněna od roku 1994 - patří k malé skupině zachovaných dřevěných mostů povodí řeky Svratky. Lávka má pro místní komunitu jak praktický (přístup od vlakové zastávky Prudká), tak i symbolický význam. I proto byly práce důkladně kontrolovány a podíleli se na nich také místní lidé. Významnou částí projekce i realizace byla analýza původních stavebních postupů, snaha jim porozumět a znovu je použít (spolupráce se specialisty v různých oborech, profesní růst všech). Konkrétní výstupy z tohoto procesu jsou předávány směrem k odborné i laické veřejnosti (web lávky-výuka a výzkum na VUT).

Lávka je tvořena dvěma mostními poli opřenými po stranách na kamenných opěrách a ve středu na dřevěné dubové bárce. U bárky bylo nutné odebrat nánosy naplaveného materiálu, zkontrolovat a upravit založení v korytě řeky, vyměnit degradované kusy dubového dřeva a znovu přitížit velkými kameny.
Každé z polí je vynášeno dvojicí dvojitých věšadel. Všechny spoje věšadel jsou tesařské a i po rekonstrukci fungují přesně stejně jako u původní konstrukce.
Velká část historických dřevěných prvků vykazovala určitý stupeň degradace dřeva. Cílem bylo zachovat co největší množství historického dřeva, proto se velmi pečlivě odstranilo pouze degradované dřevo a kopie původního tesařského spoje se připojila na protéze. Nové protézy se na původní zdravé dřevo připojovaly lepeným tesařským spojem (lepidlo Kestopur 1030 s vyvozením odpovídající svírací síly) zajištěným velmi únosnými skrytými, na míru řezanými celozávitovými vruty SFS WB průměru 16 mm, ukrytými pod záslepkami.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?