115.

Revitalizace parku Klamovka na Praze 5

Kategorie projektu ‐ Krajinářská architektura a zahradní tvorba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. Pavlína Elfová, Ing. Lenka Vyhnálková / Living in green s.r.o. Ing., Arch. Ondřej Tomšů, Ing. David Hora
Místo realizace Park Klamovka, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Investor MČ Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Dodavatel Gabriel s.r.o., České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice
Datum kolaudace projektu Listopad 2020

Prostor parku Klamovka je unikátním místem, kde na vás historické odkazy dýchají téměř na každém kroku. Jasným úkolem chystané revitalizace proto bylo respektovat tyto historické odkazy a v duchu rčení „Méně znamená více“ specifikovat vhodné sadové úpravy, které charakter prostoru podpoří. Druhým cílem revitalizace bylo řešit dílčí problémové jevy, které území vykazuje.

V parku Klamovka došlo v rámci celkové revitalizace k péči o stávající dřeviny, které byly následně doplněny o nové výsadby. Na několika zvláště hodnotných stromech byla provedena speciální arboristická ošetření pro podporu jejich růstu v dalších letech. Byla realizována také opatření pro zasakování srážkové vody na plochách zeleně, a to pomocí vhodných terénních modelací či technických opatření. Hlavní vycházková cesta a jeden ze vstupních prostor byly doplněno o trvalkové výsadby, které jsou atraktivní po celou sezónu. Park nově nabízí možnost odpočinku na lehátkách v trávníkových plochách, nebo na dřevěném molu při restauraci. Změny se dotkly také hustého porostu v jižní část území, kde byly namísto pěšin založeny cesty přírodního charakteru.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?