112.

Fontána do centra rajského dvora _"Ptačí fontána"

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů František Svátek akademický sochař
Ateliér
Místo realizace Rekonstruovaný bývalý Augustinianský klášter v Táboře (Husitské Muzeum)
Náměstí Mikuláše z Husi 44, Tábor
Investor Husitské Muzeum
Dodavatel František Svátek
Vlasiboř 18
39201 Soběslav
Datum dokončení / kolaudace projektu Prosinec 2020
Fotograf

Oživení prostoru bývalého kláštera.
Typickým elementem center rajských dvorů byl historicky vodní prvek, který je zde realizován v současném pojetí. Téma bylo zvoleno s ohledem na umístění (pták - jeden z křesťanských symbolů).

Kinetická fontána, různé žuly z českomoravské vrchoviny, nerezové komponenty, uzavřený vodní okruh. Vnější průměr 170 cm, osm pohyblivých elementů ve tvaru stilizovaných ptáků.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?