111.

Naučná stezka ve Frýdlantu nad Ostravicí

Kategorie projektu ‐ Krajinářská architektura a zahradní tvorba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů Ing. Pavlína Elfová, Ing. Lenka Vyhnálková / Living in green s.r.o.
Ateliér
Místo realizace místní část Na Vyhlídce, Frýdlant nad Ostravicí
Investor město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Dodavatel ACER WOODWAY S.R.O., Karáskovo náměstí 21, 615 00 Brno
Datum kolaudace projektu Říjen 2020
Fotograf

V lesním porostu, ve smrkovém houští a dubovém mlází, měla dle investora vzniknout naučná stezka s interaktivními prvky pro návštěvníky všech věkových kategorií. Podkladem pro vycházkový okruh se staly cesty a pěšiny, vyšlapané během let místními obyvateli a dětmi z blízké mateřské školy. Cílem navržených úprav bylo vytvořit příjemný prostor k aktivní rekreaci, s prvky adekvátními ke geniu loci daného místa.

Celková délka odpočinkové stezky je přibližně 700 metrů, a kromě hlavního okruhu nabízí i dvě alternativní cesty. Štěrkový povrch nových cest, lemovaných akátovou kulatinou, nejlépe koresponduje s přírodním charakterem lokality. Dřevěné prvky jsou vytvořené z akátového dřeva, které se z hlediska odolnosti v našich podmínkách nejlépe osvědčilo. Stezku zdobí i autorské sochařské prvky, které zároveň slouží pro hru nejmenších dětí. Unikátní jsou také dvě dřevěné vyhlídky – „hnízda“ – s výhledy do okolního lesa. Kromě hravých naučných tabulí si mohou návštěvníci užít také cvičení na venkovní posilovně, či poležení na houpacích sítích pod širým nebem. Pro děti v doprovodu pedagogů je připravena i učebna pod širým nebem.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?