101.

Muzeum Brněnska - Lapidárium Oslavany

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. arch. Pavel Bainar, Ing. arch. Marek Focher / AiD team a.s.
Místo realizace U Zámku 173, 664 12 Oslavany
Investor Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří
Dodavatel Pavel Oharek, Dubany 62, 798 12 Vrbátky
Datum kolaudace projektu Červen 2020

Záměrem projektu expozice je vznik odpovídajícího zázemí lapidária cenných kamenných artefaktů ve vlastnictví Muzea Brněnska. Návrh řeší podobu prohlídkové trasy, umístění exponátů na esteticky a technicky odpovídajících soklech. Součástí návrhu je osvětlení prostor a exponátů. Vzhledem k prostředí s kolísající vzdušnou a zemní vlhkostí je navržena i podoba prohlídkových tras tak, aby bezpečnostně vyhověla pohybu skupin návštěvníků. Rozložení prostor do tří výškových úrovní je řešeno pomocí schodišť, materiálově a esteticky reagujících na řešený prostor. Strohá forma expozičního mobiliáře, mechanická odolnost a variabilita při zachování estetické hodnoty výstavních prostor a exponátů, se stala kritériem pro výslednou podobu ojedinělé expozice dlouhodobého charakteru.

Obsahově projekt řeší dispozičně prostorové úpravy, bez dopadu do stavebních a technických částí objektu zámku. Projekt vychází a navazuje na probíhající rekonstrukci zámku a pro ni vytvořenou a schválenou stavební dokumentaci.
Tvoří jej:
- kovový mobiliář v podobě výstavních plat, soklů a stojanů. Konstrukce informačních a prezentačních panelů včetně grafické podoby textů a kreseb ilustrujících vzájemný kontext vystavovaných prvků
- konstrukce vyrovnávacích a propojujících schodišť mezi jednotlivými prostory expozice
- kovová konstrukce ploch chodníku určená pro pohyb návštěvníků
- umístění adekvátního prostorového a expozičního osvětlení

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?