100.

Komplexní simulační centrum MU

Kategorie projektu ‐ Novostavba

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. arch. Jiří Babánek, Ing. arch. Pavel Bainar / AiD team a.s.
Místo realizace Kamenice 3, 625 00 Brno
Investor Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
Dodavatel Společnost Komplexní simulační centrum, členové sdružení IDPS s.r.o. a OHL ŽS, a.s.
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Datum kolaudace projektu Září 2020

Projekt Komplexního simulačního centra MU (SIMU) si klade za cíl inovovat výuku lékařských programů zapojením simulační medicíny do běžné výuky. SIMU je nejmodernějším simulačním centrem ve střední Evropě. Je vybaveno podobně jako reálná nemocnice - heliport, operační sály, jednotky intenzivní péče, zdravotnická technika a simulátory. Moderní náplni objektu odpovídá i jeho výraz a použité technologie. Objekt urbanisticky zakončuje akademickou část Univerzitního kampusu důstojnou dominantou, která zároveň od východu tvoří vstupní bránu do areálu. V jižní části objekt tvoří kompaktní blok s vnitřním atriem, z něhož vybíhá smělé přemostění ulice Kamenice podepřené podnoží v severní části pozemku. Hmota, byť půdorysně zalomená, je kompaktní a vytváří čistou kompozici ve východní části kampusu. Výtvarným akcentem jsou obklady perforovaným plechem zlaté barvy, které skulpturálně obalují podjezd nad Kamenicí a sestupují po noze podpírající objekt až k parkovišti u ulici Studentské.

Jižní část objektu tvořená ŽB skeletem podporuje přemostění ul. Kamenice tvořenou ocelovými příhradovými nosníky. Na severní straně jsou příhradové nosníky podepřeny ocelovou podnoží. Jako zdroj ÚT, chlazení a ohřevu TUV jsou použita tepelná čerpadla typu země-voda. Celkový součet vrtného pole je 6300 m a je tvořeno 42 vrty o hloubce 150 m. Sekundárními zdroji jsou plynová kotelna a kompresorový zdroj chladu. VZT zařízení je použito téměř pro všechny prostory. Čerstvý vzduch je dodáván indukčními jednotkami, které slouží i pro topení, či chlazení prostoru. Toto řešení spolu s rekuperací tepla a kvalitními parametry obvodového pláště zajišťuje energeticky příznivé řešení i přes náročné požadavky na parametry prostředí. Osvětlení je řešeno svítidly s LED diodovými zdroji. Výukové místnosti a společné prostory jsou vybaveny řídícím systémem DALI. Pro MaR objektu je navržen plně automatický řídící systém, který minimalizuje spotřeby energií a optimalizuje řízení provozu objektu.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?