166.

Revitalizace historického jádra obce Tetín

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Jan Mackovič, Zuzana Kučerová, Kateřina Burešová, Jana Kusbachová, mackovič architecture s.r.o.
Místo realizace Tetín
Investor obec Tetín
Dodavatel KVINT Vlachovo Březí s.r.o.
Datum kolaudace projektu Září 2020

Tetín není pouze místo skonání první české světice-kněžny Ludmily. Je to místo magické, mystické, plné příběhů a legend.Vyznačuje se silným geniem loci.Nevnímáme potřebu do prostoru příliš zasahovat, snažíme se o vytvoření atmosféry.Pomocí použitých materiálů v parteru chceme navodit atmosféru doby Sv.Ludmily.Představa, že by nově navržený parter v určitém úhlu pohledu mohl existovat před stovkami let a mohl navodit ducha doby je vzrušující.Zároveň se vedle kvalitní historické architektury musíme popasovat i se sousedstvím architektury méně kvalitní, z doby nedávno minulé tak, aby do konceptu zapadla.Proto jsme jako hlavní materiál pro nově sjednocené povrchy v historickém centru navrhli „ostařenou" kamennou dlažbu, zatravněnou kamennou dlažbu s velkými spárami určenými pro prorůstání trávy a pobytový trávník.Jako doplňující prvek parteru navrhujeme kamenné zídky fungující jako obří květníky pro stromy a zároveň jako lavičky Navržený mobiliář je z cortenového plechu či dubového dřeva.

Hlavní stavbou je oprava a sanace stávající požární nádrže. Stavby vedlejší se týkají jejího bezprostředního okolí vycházející ze soutěžní studie rekonstrukce historického jádra obce Tetín. Kolem nádrže jsou navržené chodníky pro pěší o šířce 1500 mm. Kamenné lavice umísťujeme do pozice oddělující plochy pro pěší od dopravního prostoru. Nádrž a přiléhající pochozí plochy navrhujeme obložit postařenými kamennými deskami (místní vápenec). Kamenné lavice jsou navržené z nasucho skládaných nahrubo opracovaných kamenů. Tři zachované původní lípy před farou navrhujeme doplnit čtvrtou, a kolem nich vytvoření kamenných zídek výšky 40 cm, které budou sloužit také jako možnost posezení a umožní plnohodnotné využití jak prostoru před farou, tak prostoru kolem nádrže. Plochu kolem kmenů lip navrhujeme osadit barvínkem. Na západní části nádrže je navržena plotová kamenná zeď. Pro vytvoření zeleného pozadí zdi s nápisy vztahujícími se k historii místa navrhujeme za zdí vysazení keřů vrb.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?